Hem » Integritetspolicy

Integritetspolicy

Broadcast Beat - Sekretesspolicy

Översikt

Din integritet är viktig för oss, så vi har utvecklat en sekretesspolicy som innehåller viktig information som vem vi är, hur och varför vi samlar in din personliga information, samt hur vi använder och lagrar denna information, inklusive i förhållande till din åtkomst och användning av vår webbplats och applikationer (appar). Vi ber dig läsa den noggrant eftersom den innehåller viktig information och förklarar hur du kontaktar oss om du har några frågor. Observera också att genom att använda våra tjänster antar vi att du är glad att vi behandlar din personliga information som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Vilka är vi

Broadcast Beat är en digital media egenskap som är utformad för att ge information om nyheter och information till sändnings-, film- och postproduktionsindustrin. Vi finns på 4028 NE 6th Avenue, Fort Lauderdale, FL 33334. Vårt kontaktnummer är 954-233-1978. Tillgång till vår plattform finns direkt via vår hemsida www.broadcastbeat.com. Broadcast Beat har åtagit sig att skydda integriteten och uppgifterna för dem som följer vårt innehåll. 

Din personliga information

Vi uppskattar att du följer nyheter och information som vi tillhandahåller till vår bransch och anser att din datakänsliga information. Vårt mål är att säkerställa att vår överföring är säker och att din integritet bibehålls. Dessutom, när du surfar på våra webbplatser, spårar vi det för analytiska ändamål som att testa nya, användarvänliga mönster och ämnen som är intressanta för dig. Vi lagrar också all information du frivilligt skickar in; till exempel kontakt-e-post, programmeringsförslag, förfrågningar rörande programmering på branschshower, begäran om intervjuer, vitböcker, webbseminarier och tävlingar. 

Skydd av dina personuppgifter

Vårt sekretessmeddelande berättar vilken personuppgifter (PD) och icke-personliga data (NPD) vi kan samla in från dig, hur vi samlar in det, hur vi skyddar det, hur du kan komma åt och ändra det. Vårt sekretessmeddelande förklarar också vissa lagliga rättigheter som du har med avseende på dina personuppgifter.

Dina rättigheter

När du använder vår webbplats och appar och skickar personuppgifter till oss kan du ha vissa rättigheter enligt GDPR och andra lagar. Beroende på rättslig grund för behandling av dina personuppgifter kan du ha några eller alla följande rättigheter:

  1. Rätten att bli informerad - Du har rätt att få information om de personuppgifter vi samlar in från dig och hur vi behandlar dem.
  2. Rätten till tillgång - Du har rätt att få bekräftelse på att dina personuppgifter behandlas och har möjlighet att få åtkomst till dina personuppgifter.
  3. Rätten till rättelse - Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga eller ofullständiga.
  4. Rätten att radera (rätt att glömmas bort) - Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort eller tas bort om det inte finns någon tvingande anledning för oss att fortsätta bearbeta dem.
  5. Rätten att begränsa behandlingen - Du har rätt att "blockera" eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter. När dina personuppgifter är begränsade har vi tillåtelse att lagra dina uppgifter, men inte behandla dem ytterligare.
  6. Rätten till dataöverförbarhet - Du har rätt att begära och få dina personuppgifter som du har lämnat till oss och använder den för egna ändamål. Vi kommer att lämna dina uppgifter till dig inom 30-dagar efter din förfrågan. För att begära dina personuppgifter, var god kontakta oss med informationen längst upp i det här sekretessmeddelandet.
  7. Rätten att invända - Du har rätt att motsätta oss att vi behandlar dina personuppgifter av följande skäl: Behandlingen baserades på legitima intressen eller utförandet av en uppgift i allmänhetens intresse / utövande av officiell auktoritet (inklusive profilering); Direkt marknadsföring (inklusive profilering); och bearbetning för vetenskaplig / historisk forskning och statistik. Rättigheter i förhållande till automatiserat beslutsfattande och profilering.
  8. Automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering - Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut baserat enbart på automatiserad behandling, inklusive profilering, som ger rättsliga effekter som rör dig eller på liknande sätt påverkar dig väsentligt. 
  9. Inlämna ett klagomål till myndigheterna - Du har rätt att lämna in ett klagomål hos tillsynsmyndigheterna om din information inte har behandlats i enlighet med Allmänna databeskrivningsförordningen. Om tillsynsmyndigheterna inte klarar ditt klagomål korrekt kan du ha rätt till rättsmedel. För detaljer om dina rättigheter enligt lagen, besök  www.privacyshield.gov/

Brottsbekämpande

Vi kommer inte lämna uppgifter till brottsbekämpning utan domstolsbeslut. Skulle det hända, försöker vi informera dig om förfrågan om vi inte är rättsligt förhindrade att göra det.

Användning av cookies

När du använder Broadcast Beat kan vi använda "cookies", "webbeacons" och liknande enheter för att spåra dina aktiviteter. Dessa små bitar av information lagras på din hårddisk, inte på Broadcast Beat-webbplatsen.

Vi använder cookies för att hjälpa dig att navigera på Broadcast Beat webbplats så enkelt som möjligt och för att komma ihåg information om din nuvarande session. Vi använder inte denna teknik för att spionera på dig eller på annat sätt bryta mot din integritet. Du kan inaktivera kakor och spårningsteknik via din webbläsare.

Säkerhet och förvaring

Broadcast Beat-webbplatsen har säkerhetsåtgärder för industristandard på plats för att skydda förlust, missbruk och ändring av informationen under vår kontroll. Även om det inte finns något som kallas ”perfekt säkerhet” på Internet, kommer vi att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa säkerheten för din information.

Alla data krypteras via SSL / TLS när överförs mellan våra servrar och din webbläsare. Våra databasdata är inte krypterade (eftersom det måste vara tillgängligt snabbt), men vi går i stor utsträckning för att säkra dina data i vila.

Vi kommer inte att sälja eller dela dessa uppgifter med någon tredje part.

Raderade data

Vi håller säkerhetskopior, utformade för katastrofala systemåterställning, för 30-dagar. Backuparna rensas på en rullande 30-dagcykel. När e-postmeddelanden läses och inte sparas, rensas de automatiskt på en 30-dagscykel.

Ändringar och frågor

Ändringar av detta uttalande kommer att läggas ut på denna webbadress och kommer att vara effektiva när de publiceras. Din fortsatta användning av den här webbplatsen efter att eventuella ändringar, ändringar eller ändringar har skickats ut utgör din godkännande av ändringen. Vi meddelar dig om betydande ändringar genom att skicka e-post till kontoägaren eller genom att lägga ett framstående meddelande på vår webbplats. Om du har några frågor om denna sekretesspolicy eller dina kontakter med Broadcast Beat, kan du kontakta oss på [e-postskyddad].