Hem » Blogg » ATEME OCH ANEVIA ANGÅR EXKLUSIVA FÖRFARANDEN FÖR ATEME KÖP AV 87% AV AKTIEKAPITALET OCH 90% AV ANEVIA RÖSTRÄTTIGHETER

ATEME OCH ANEVIA ANGÅR EXKLUSIVA FÖRFARANDEN FÖR ATEME KÖP AV 87% AV AKTIEKAPITALET OCH 90% AV ANEVIA RÖSTRÄTTIGHETER


Varna mig

ATEME (ISIN: FR0011992700) och huvudaktieägarna i ANEVIA (ISIN: FR0011910652) ("Företag”) Som tillsammans innehar 87% av aktiekapitalet[1] och 90% av den teoretiska rösträtten[2] av företaget (”Majoritetsaktieägare”), Har inlett exklusiva förhandlingar för att överföra sitt intresse i Bolagets aktiekapital till förmån för ATEME. Transaktionen har tidigare fått enhälligt stöd från båda parternas styrelser. Ett "informations samråd”Förfarande med företagets representantorgan och ATEME kommer att inledas.

Efter avslutad ovannämnda "informations samråd”Förfaranden, skulle ATEME förvärva alla aktier i bolaget som innehas av majoritetsaktieägarna (inklusive de som ska emitteras vid utnyttjande av värdepapper som ger tillgång till bolagets aktiekapital), delvis genom bidrag in natura (”Bidrag”) Och för resten, kontant (”Förvärv“). Överföringen av Bolagets aktier till ATEME skulle följas av att ATEME lämnade in ett förenklat alternativt obligatoriskt anbudsförfarande inklusive ett förenklat erbjudande om blandat anbud (”OPM”), Och som ett alternativt erbjudande, ett förenklat anbudsbud (”OPAS”Och, tillsammans med OPM,”Erbjudandet”) (Bidraget, förvärvet och Erbjudandet kallas nedan tillsammans”transaktion”) På alla aktier och värdepapper som ger tillgång till Bolagets aktiekapital som inte skulle innehas av ATEME vid det datumet, i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar, följt av, i förekommande fall, av en utpressning ( “Pressa ut").[3]

Kombinationen av de två företagen skulle skapa en stor aktör inom infrastruktur för TV-sändningar, med sammanlagda intäkter på över 80 miljoner euro (proforma 2019).

Michel Artières, ordförande och VD för ATEME, säger: ”En sammanslagning med ANEVIA och dess högpresterande lösningar för att optimera videoflöden är ett viktigt steg i vår expansionsstrategi i våra kunders värdekedja och erövring av nya marknader. Båda företagen delar samma värderingar av respekt och innovation. Baserat på vårt uppdrag att leverera bästa möjliga upplevelse är vår ambition att bli referensvideolösningen för miljarder konsumenter. De två företagens delade vision och deras starka kultur bör göra det möjligt för oss att snabbt skapa betydande värde för våra kunder, anställda och aktieägare. ”

Laurent Lafarge, ordförande och VD för Anevia, säger: ”ANEVIA: s ledning är mycket nöjda med det här projektet att kombinera med ATEME, ledaren inom infrastruktur för videodistribution. Denna kombination är en enorm möjlighet att påskynda utvecklingen på en livlig marknad tack vare ett värdeproposition som är rikt och starkt i innovation. ”

I detta skede av diskussionerna övervägs följande villkor för bidraget och förvärvet av totalt 87% av företagets aktiekapital1 (90% av företagets teoretiska rösträtt):

  • Med avseende på bidraget, med hjälp av delegationen beviljad av den extra bolagsstämman för ATEME-aktieägarna den 10 juni 2020, enligt dess tjugonde resolution, skulle ATEME (x) emittera och tilldela majoritetsaktieägarna 1 ny ATEME ordinarie aktie och ( y) betala en kontant ersättning på 20 euro i utbyte mot 10 aktier i bolaget;
  •  De återstående bolagets aktier som innehas av majoritetsaktieägare (motsvarande var och en till mindre än 10) skulle säljas enligt förvärvet, till ett pris motsvarande 3.5 euro per såld aktie;
  • Dessa villkor skulle sätta företagets företagsvärde till 19 miljoner euro, dvs 1.2 gånger bolagets intäkter från 2019;
  •  Bolagets styrelse kommer att utse en oberoende expert som ansvarar för att utarbeta en rapport om de ekonomiska villkoren för Erbjudandet och om Squeeze-Out som i förekommande fall kan genomföras av ATEME i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Företaget kommer i ett senare skede att kommunicera om den oberoende expertprocessen samt om de ekonomiska villkoren för Erbjudandet och Squeeze-Out, i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Dessutom kommer en ansökan att lämnas in i ATEME: s namn och på uppdrag av presidenten för handelsdomstolen i Versailles för utnämning av bidragsrevisorer som skulle vara ansvariga för att bedöma värdet av bidrag in natura i samband med bidraget Erbjudandet och den föreslagna växelkvoten.

Inom ramen för det potentiella Erbjudandet som skulle genomföras efter Bidraget och Förvärvet kommer Bolagets aktieägare att ha möjlighet att:

  • antingen anbudsfördelar sina aktier till OPM mot en kontantbetalning på 20 euro och 1 ny ordinarie andel av ATEME för 10 aktier i bolaget, på huvudbasis, saldot på deras aktier (motsvarande var och en av dem till ett antal lägre än 10) anbudsförs mot 3.50 euro per aktie i företaget;
  • • eller att erbjuda sina aktier till OPAS mot 3.50 euro per aktie i bolaget.

Under förutsättning att yttranden från företagets och ATEME: s berörda anställdes representativa organ och rapporterna från den oberoende experten och bidragsrevisorerna skulle kunna genomföras, kan förvärvs- och bidragstransaktionerna genomföras före utgången av tredje kvartalet 2020 och Erbjudandet före den i slutet av det fjärde kvartalet 2020.

Om ATEME: Ateme är den nya ledaren inom infrastruktur för videodistribution och serverar premiuminnehåll och världens största tjänsteleverantörer. ATEME är noterat på Euronext Paris sedan 2014 och har förvandlat området för videosändning. ATEME var det första företaget som marknadsförde en 10-bitars 4: 2: 2-lösning, den första som erbjuder en fullt fungerande HEVC- och HDR-lösning, och lanserade nyligen den första riktiga NFV-programvarulösningen för videosändning, utformad för att stödja övergången till tjänster leverantörer till videodatacenter. För att komplettera sin ledande teknik samarbetar ATEME med teknologiledare som Intel, Apple och Microsoft för att skapa de bästa videolösningslösningarna. ATEME är en aktiv medlem i grupper och organisationer som DVB och SMPTE. ATEME har aktivt deltagit i ITU: s arbete för standardisering av HEVC-codec 2013. I juni 2014 gick ATEME med i Alliance for Open Media för att hjälpa till att utveckla en öppen och royaltyfri videokodec. ATEME har sitt huvudkontor i Vélizy, Ile de France, och har FoU- och supportkontor i Rennes, Denver, Sao Paulo, Singapore och Sydney. ATEME har en kommersiell närvaro i 24 länder och har 300 anställda, inklusive 100 av världens bästa videoexperter. År 2019 betjänade ATEME nästan 400 kunder runt om i världen och nådde en omsättning på 66.4 miljoner euro, varav 93% uppnåddes genom export.

Om ANEVIA: Anevia, en programutgivare för OTT och IPTV distribution av live, uppskjuten och on-demand (VOD) TV och video, erbjuder en komplett portfölj av videokomprimeringslösningar, flerskärm IPTV headends, Cloud DVR och CDN. Anevia utvecklar innovativa tekniker som möjliggör TV-visning var som helst, när som helst och på alla terminaler, inklusive 4K Ultra HD. Anevia adresserar marknaden för världsberömda telekom- och betal-tv-operatörer, innehållsföretag och leverantörer av videotjänster inom hotell-, sjukvårds- och företagssektorerna, både offentliga och privata. Anevia grundades 2003 och är en pionjär inom utvecklingen av flexibla och skalbara mjukvarulösningar. Företaget är en aktiv bidragsgivare till flera föreningar inom TV-, sjukvårds- och företagssektorer som det är medlem i. Högkvarter i Frankrike, med regionkontor i USA, Dubai och Singapore, är Anevia noterat på Euronext Growth-marknaden i Paris . För mer information besök www.anevia.com

fotnoter:

1) Inklusive utspädning av teckningsoptioner och BSPCE som skulle utövas av majoritetsaktieägare tillsammans med bidraget.

2) Inklusive utspädning av teckningsoptioner och BSPCE som skulle utövas av majoritetsaktieägare tillsammans med bidraget.

3) Bolaget har emitterat 11 kategorier av teckningsoptioner (BSA) vid detta pressmeddelande, inklusive en kategori som gick ut 29 juni 2020. Majoritetsaktieägarna har för närvarande BSA som ger rätt att teckna 828,286 1,053,581 nya aktier av 5 225,295 4 nya aktier som ska emitteras till följd av utövandet av alla BSA: er. Efter förvärvet av aktierna och BSA från majoritetsaktieägarna skulle 5 kategorier av BSA kvarstå, vilket ger rätt att teckna totalt 4 500 aktier, dvs. cirka 7.30% av aktiekapitalet på utspädd basis. De 1 återstående kategorierna av BSA: er har följande egenskaper: BSA 20.35 (2017 BSA till ett lösenpris på 12,500 euro, 2.86 BSA som ger rätt till 1 aktier), BSA 1.00C (2019 50,000 BSA till ett lösenpris på 2 euro, 07 BSA som ger rätt till 1 aktie), BSA 1.00A (776,873 2.25 BSA till ett lösenpris på 1, 0.18 euro, 11,370 BSA som ger rätt till 2.00 aktie), BSA A (1 1.00 BSA noterat till ett lösenpris på 2,487,685 euro, 3,264,558 BSA som ger rätt till XNUMX aktie ), BSA B (XNUMX XNUMX BSA noterade till ett lösenpris på XNUMX euro, XNUMX BSA som ger rätt till XNUMX aktie). De noterade BSA A-teckningsoptionerna innehas huvudsakligen av majoritetsaktieägarna (XNUMX XNUMX XNUMX BSA A för XNUMX XNUMX XNUMX BSA A). När det gäller de BSA: er som riktas mot Erbjudandet, kommer det pris som erbjuds för BSA: er att vara förenligt med det pris som erbjuds för aktierna.


Varna mig